6.jpg

ORAB Entreprenad AB utför uppdrag vid EES i Lund

ORAB Entreprenad AB utför uppdrag åt Rörläggaren AB vid ESS i Lund. Uppdraget omfattar leverans och montage av markförlagda och förisolerade rör i rostfritt och kolstål. Projektet startar i slutet av mars 2016 och väntas pågå till slutet av april 2016.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Kent Amsell, ORAB Entreprenad AB, Telefon 070-602 67 00

Om ESS

European Spallation Source (ESS) är en planerad sameuropeisk forskningsanläggning som kommer att byggas i Lund. ESS kommer att användas inom en rad vetenskaper, såsom materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik. Anläggningen är en så kallad neutronkälla där kaskader av neutroner framkallas genom spallation. ESS kommer att byggas, ägas och drivas av European Spallation Source ESS AB.

Enligt den europeiska forskningsorganisationen ESFRI kommer ESS att bli världens mest kraftfulla neutronkälla. De preparat som ska undersökas bestrålas med intensiva pulser av neutroner, vilka då har saktats ner till användbara energier i moderatorer och letts genom ett antal omgivande strålledare till de studerade proven bestående av olika material och ytor. Neutronerna sprids från proven och registreras i ett flertal instrument för vidare tolkning.

Konstruktionen har beräknats kosta cirka 1,8 miljarder euro och ha en årlig driftskostnad på runt 140 miljoner euro.