5.jpg

ORAB Entreprenad AB utför uppdrag åt Valmet AB Karlstad

ORAB Entreprenad AB har av Valmet AB Karlstad erhållit uppdraget att utföra rörentreprenaden vid den nya causticeringsanläggningen vid BillerudKorsnäs Skärblacka. Projektet startade under februari månad 2016 och väntas färdigställt under april månad 2016.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Kenth Amsell, ORAB Entreprenad AB, Telefon 070-602 67 00

Om Valmet

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service. Valmets 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat – varje dag. Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från företaget. Valmet har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.