Hh1
Hh1

Ledningssystem

ORAB har ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 och är certifierade enligt kvalitetssystemet för svetsning, SS-EN ISO 3834-2. Detta försäkrar att de installationer och tjänster som vi levererar motsvarar de specifikationer och förväntningar som vi och våra kunder ställer.

Vår verksamhet ansluter till och följer det europeiska tryckkärlsdirektivet PED (Pressure Equipment Directive). Detta innebär att ORAB har kompetens att ikläda sig rollen som Tillverkare samt att CE-märka utförda rörinstallationer i samarbete med AO.

Ledningssystemen är implementerade och personalen är utbildad för att verka i systemen inom sina ansvarsområden. Systemens dokument kommuniceras via vårt Intranet. Detta innebär att berörd personal alltid har åtkomst till aktuella dokument via sin dator.

En installation utförd av ORAB ska vara testad och verifierad samt väl dokumenterad. Marknaden ska förknippa ORAB med kompetens, engagemang och ansvarskänsla och varje projekt ska vara en god referens.

Entreprenadverksamhet är och kommer alltid att vara ett ständigt risktagande. Genom att upprätthålla och utveckla ledningssystemen skapas trygghet i alla led i vår kärnverksamhet.

Inspecta Certifikat