Ox4
Ox4

Om ORAB och vad vi gör

ORAB Entreprenad AB utför rörinstallationer och maskinmontage för industrin, kommuner och förvaltningar. Dessutom tillverkas det inom ORAB en rad olika rör-, plåt- och balkkonstruktioner i egna verkstäder för alla typer av industrier.

Sedan februari 2014 ägs bolaget till 100 procent av Instalco AB och ingår tillsammans med cirka 140 andra bolag inom Instalcokoncernen där ORAB är ett av företagen inom industridivisionen.

Framgångsfaktorer

En av ORABs största framgångsfaktorer är de moderna och anpassningsbara arbetsmetoder som tillämpas. Det ger möjlighet att snabbt och enkelt forma rätt organisation för att driva projekt efter kundens behov och geografiska läge. Dessutom gör kontaktnätet som finns inom företaget det möjligt att snabbt och effektivt rekrytera svetsare och montörer till projekten.

En annan fördel med ORAB är erfarenheten – inom företaget finns en stor samlad erfarenhet av projektledning av installationer och montage i samtliga entreprenadformer. 2023 omsatte ORAB cirka 170 miljoner med god lönsamhet.

Maskiner och hjälpmedel

ORAB disponerar maskiner och hjälpmedel för att utrusta en arbetsstyrka om cirka 300 man.

Kvalitet, miljö och certifieringar

ORAB har ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 och är certifierade enligt kvalitetssystemet för svetsning, SS-EN ISO 3834-2. Detta försäkrar att de installationer och tjänster som vi levererar motsvarar de specifikationer och förväntningar som vi och våra kunder ställer.

Vår verksamhet ansluter till och följer det europeiska tryckkärlsdirektivet PED (Pressure Equipment Directive). Detta innebär att ORAB har kompetens att ikläda sig rollen som Tillverkare samt att CE-märka utförda rörinstallationer i samarbete med AO.

Läs mer om ORABs kvalitets- och miljöarbete >>

Inspecta Certifikat

Referenser

Installationer och montage har utförts inom i stort sett alla industrigrenar i Sverige, via nedanstående länkar kan ni läsa lite mer om vilka projekt vi har utfört. 

Referensprojekt >> 
Utförda projekt >>

Vi är en del av Instalco

Lokal närhet med det stora företagets möjligheter. Instalco är representerat med nationell bredd i Sverige, Norge och Finland via ett 135-tal dotterbolag med över 6 200 medarbetare.

Läs mer om Instalco