Je1
Je1

Europeiska tryckkärlsdirektivet - PED

Svetsning ingår i det dagliga arbetet inom ORABs verksamhet och ett kvalitetssäkringssystem för svetsning har utarbetats, anpassats och implementerats enligt standarden SS-EN 3834-2. Sedan januari 2011 är vi certifierad enligt SS-EN ISO 3834-2.

Vår verksamhet ansluter till och följer det europeiska tryckkärlsdirektivet PED (Pressure Equipment Directive).

Erforderliga svetsdatablad (WPS) för svetsmetoder, material, dimensioner och godstjocklekar är framtagna och används när kund, standard eller myndighet så kräver. Dessa är baserade på procedurprover enligt SS-EN ISO 15614-1.

Inom ORAB finns en svetstekniskt ansvarig till vilken man kan vända sig med svetstekniska frågor.

Personal med svetsarprövningar enligt SS-EN 287-1 finns inom gruppen för att utföra svetsning med de flesta metoder, så som MMA, TIG, MIG, MAG och gassvetsning.

ORAB har som ett av få företag i Sverige svetsprocedurer för X10CrMoVNb9-1, det vill säga ett låglegerat material som används vid extremt höga temperaturer.

Inspecta Certifikat