3.jpg

ORAB Entreprenad AB utför uppdrag åt Mölndal Energi AB

ORAB Entreprenad AB har erhållit uppdrag att leverera- och montera rörledningarna till Mölndal Energis kylcentral Berget. Projektet startar under april månad och beräknas slutfört under försommaren.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta
Kenth Amsell, ORAB Entreprenad AB, Telefon 070-60267 00

Om Mölndal Energi

 

Mölndal Energi erbjuder el, fjärrvärme och entreprenadtjänster till privatpersoner och företag. Inom Mölndals tätort och Pixbo driver bolaget elnätverksamhet. Mölndal Energi är ett kvalitetsmedvetet företag som lever efter mottot nära, enkelt och med passion för miljön.