2.jpg

ORAB Entreprenad AB har erhållit uppdrag av E.ON Värme Sverige AB vid projekt DK65, Händelöverket

ORAB Entreprenad AB har erhållit uppdrag av E.ON Värme Sverige AB att inom projekt DK65 vid Händelöverket utföra förberedelser inför installation av direktkondensor omfattande ånga, matarvatten och fjärrvärme.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Anders Sjöberg, ORAB Entreprenad AB, Telefon 070-319 26 84

Om Händelöverket

Händelöverket byggdes 1982 och är idag ett av Sveriges största och mest moderna kraftvärmeverk. Verket försörjer Norrköping och Söderköping med värme och varmvatten samt levererar processånga till Agroetanol, som framställer etanol. Genom att satsa på kraftvärme kombinerar E.ON ansvaret för en hållbar utveckling med en trygg och leveranssäker energiförsörjning till kunderna.

På Händelö finns fem pannor varav P15, en modern och effektiv kraftvärmeanläggning, togs i drift hösten 2010. Anläggningen eldas till 95 procent med avfall och biobränslen, och 90 procent av energin i bränslet tas tillvara.

Om E.ON

E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. E.ON gör det med ambitionen att bli den mest gillade partnern för hållbara energilösningar.