Hero
Hero

Utförda projekt

2023

MÄLARENERGI, VÄSTERÅS    RÖRMONTAGE PROJEKT LAGERVATTEN

SMURFIT KAPPA, PITEÅ  RÖRMONTAGE SVAVELSYRALEDNING

STORA ENSO, SKOGHALL  RÖRMONTAGE INOM PROJEKT POLLUX ETAPP 2

OUTOKUMPU, AVESTA  RÖRMONTAGE NATURGASLEDNING

SCA OBBOLA, OBBOLA  RÖRMONTAGE VENTILBYTEN

WIBAX, SKUTSKÄR  RÖRMONTAGE UTLASTNING DIESEL

GASUM, AVESTA  RÖRMONTAGE GASDEPÅ OUTOKUMPU AVESTA

NORDIC PAPER, BÄCKHAMMAR  RÖRMONTAGE LUTLEDNING

NORDIC PAPER, BÄCKHAMMAR  RÖRMONTAGE STOPPJOBB

SALTX, HOFORS  RÖRMONTAGE KLIMATNEUTRAL KALK

SYLVAMO, NYMÖLLA  RÖRMONTAGE MT-LEDNING TURBINKÄLLARE

MÄLARENERGI, VÄSTERÅS  RÖRMONTAGE SERVICEGÅNGAR

VATTENFALL, UPPSALA  RÖRMONTAGE ÅNGVÄRMEVÄXLARE BOLANDSVERKEN

 

2022

SCA OBBOLA, OBBOLA  RÖRENTREPRENAD NÖDDUSCH EXPO PM 2

NORDIC SUGAR, ÖRTOFTA  RÖRENTREPRENAD ÅNGLEDNING KVV ETAPP 2

LKAB, KIRUNA  RÖRENTREPRENAD UNDERCENTRAL CA5130

STORA ENSO, SKOGHALL  RÖRENTREPRENAD PROJEKT POLLUX

MÄLARENERGI, VÄSTERÅS  AVTAL RÖR- OCH SVETSTJÄNSTER 

OKQ8, SUNDSVALL  NÖDKYLNING AV CISTERNER 111/114 

PITEÅ ENERGI, PITEÅ  LÖPANDE SVETS OCH SMIDE 

SCA OBBOLA, OBBOLA  RÖRENTREPRENAD HVAC RF3

PITEÅ ENERGI, PITEÅ  ÅNGLEDNING HVC 

LKAB, KIRUNA  KULVERT5130

PURAC, ÖRNSKÖLDSVIK  RÖRENTREPRENAD NOURYON PROJEKT WWTP 

WIBAX, PITEÅ  RÖRMONTAGE NY PRODUKTIONSLOKAL 

SCA OBBOLA, OBBOLA  RÖRENTREPRENAD BIORENING - VVX OCH BOLLRENGÖRING 

SCA OBBOLA, OBBOLA  RÖRENTREPRENAD RÖR OCH VENT

 

2021

LIDKÖPING ENERGI, LIDKÖPING  RÖRMONTAGE ÅNGA, MATARVATTEN

NORTVOLT, SKELLEFTEÅ  RÖRMONTAGE HVAC

LKAB, VÄSTRA FÄLTET  RÖRMONTAGE PUMPSTATIONER

VALMET, PITEÅ  RÖRMONTAGE START-UP BURNERS

JÖNKÖPING ENERGI, JÖNKÖPING  RÖRENTREPRENAD PUMPSTATIONER

SCA OBBOLA, OBBOLA  RÖRMONTAGE VÄRMECENTRAL RF3

STORA ENSO, HYLTE  RÖRENTREPRENAD FORMED FIBER LINE 3

NCC, OXELÖSUND  MEDIASTRÅK 6 SSAB OXELÖSUND

UNIPER, BARSEBÄCK  GAS PIPE INSTALLATION BARSEBÄCK KÄRNKRAFTVERK

VATTENFALL, UPPSALA  RÖRMONTAGE RÖKGASRENING UPPSALA 

STORA ENSO, HYLTE  RÖRENTREPRENAD BLEKERI OCH SKIVFILTER 

SCA OBBOLA, OBBOLA  UH STOPP - GEMENSAMMA SYSTEM 

VALMET, GÖTEBORG  RÖRMONTAGE NY 120MW PANNA RYAVERKET GÖTEBORG 

TUNA ENTREPRENAD, VÄSTERÅS  FJÄRRVÄRME HAMMARBYLEDNINGEN ETAPP 5

PITEÅ ENERGI, PITEÅ  BYTE AV VÄRMEVÄXLARE

ANDRITZ, DANMARK  RÖRENTREPRENAD NY PANNA FYN DANMARK 

SCA OBBOLA, OBBOLA  PM SEKUNDÄRKYLA 

VALMET, GÄVLE  OMDRAGNING AV KONDENSATLEDNING BILLERUD 

SÖDERENERGI, ALMNÄS  RÖRENTREPRENAD PIMPSTATION ALMNÄS 

SCA OBBOLA, OBBOLA  RÖRMONTAGE HVAC BIORENING 

TUNA ENTREPRENAD, VÄSTERÅS  FJÄRRVÄRME STENBY 

SCA OBBOLA, OBBOLA  ÅTERSTÅENDE RÖRENTREPRENAD GEMENSAMMA SYSTEM  

RAGNSELLS, HÖGBYTORP  RÖRENTREPRENAD FLYGASKRÖR

 

2020

SMURFIT KAPPA, PITEÅ  VÄXLING BLÅSTANKAR

BOLIDEN, RÖNNSKÄR  SPILLVATTENVÄRMNING

HOLMEN PAPER, HALLSTAVIK  AVVATTNINGSANLÄGGNING

GOODTEC, SKELLEFTEÅ  LÖPANDE UNDERHÅLL

BOLIDEN  RAMAVTAL RÖNNSKÄR/BOLIDEN

AIR LIQUID, SKELLEFTEÅ  LÖPANDE UNDERHÅLL

HOLMEN PAPER, HALLSTAVIK  LÖPANDE UNDERHÅLL

WIBAX LOGISTICS  LÖPANDE UNDERHÅLL

JÖNKÖPING ENERGI  TRYCKSTEGRING FÖR ACKUMULATOR

MÄLARENERGI  CENTRALKYLEANLÄGGNING

WIBAX LOGISTICS  NY BITUMENANLÄGGNING, SKELLEFTEHAMN

BOLIDEN MINERAL  BLÄSTERLUFTLEDNINGAR, RÖNNSKÄR

LG CONTRACTING  NY ENERGICENTRAL, SKÖVDE LASARETT

E.ON VÄRME  ESS ETAPP 2

SUNPINE  LÖPANDE UNDERHÅLL

SCA FOREST, PITEÅ  LÖÖPANDE UNDERHÅLL

ADVEN  PANNANLÄGGNING, LAHOLM

STORA ENSO, HYLTE  INSTALLATION AV KEMFILTER

NORTHVOLT, VÄSTERÅS  PROCESSRÖRINSTALLATIONER

HOLMEN PAPER, HALLSTAVIK  RÖRINSTALLATIONER FÖR BLÅSMASKIN

NORTHOIPE COMPOSITE  KRISTALLISATORANLÄGGNING, RÖNNSKÄR

BOLIDEN MINERAL  LÖPANDE UNDERHÅLL G1A, BOLIDEN

HOLMEN PAPER, HALLSTAVIK  NY RAFFINÖR

SKELLEFTE KOMMUN  ADBLUE INSTALLATION, SKELLEFTEHAMN

WIBAX LOGISTICS  SPRINKLING AV OLJETERMINAL

BOLIDEN MINERAL  INSTALLATION AV PUMPSTATION,HÖTJÄRN

HOLMEN PAPER, HALLSTAVIK  INSTALLATION AV SO2 SKRUBBER

SKANSKA ESS  PROCESSRÖR ESS

BOLIDEN, RÖNNSKÄR  LAKVERKET

 

2019

SKANSKA ESS  PROCESSRÖR ESS

BOLIDEN, RÖNNSKÄR  LAKVERKET

OKQ8, DEPÅ SUNDSVALL  DEPÅOMBYGGNAD

BOLIDEN, RÖNNSKÄR  RÖRBRYGGA LAKVERKET

MÄLARENERGI, VÄSTERÅS  FJÄRRVÄRMEUTBYGGNAD

KEYVENT  HVAC BLOCK 7, MÄLARENERGI

SMURFIT KAPPA, PITEÅ  VÄXLING BLÅSTANKAR

BOLIDEN, RÖNNSKÄR  SPILLVATTENVÄRMNING

SKANSKA ESS  PROCESSRÖR ESS

STORA ENSO, HYLTEBRUK  FORMED FIBER

STORA ENSO, SKOGHALL  ENVIROMENT 2019

BILLERUD KORSNÄS, GRUVÖN  BROWN FIELD 

EON, NORRKÖPING  KYLMASKINSINSTALLATION

STORA ENSO, HYLTEBRUK  KONDENSTURBIN

SKANSKA ESS  PROCESSRÖR ESS

HOLMEN PAPER, HALLSTAVIK  AVVATTNINGSANLÄGGNING

UME ENERGI, UMEÅ  BIOOLJEANLÄGGNING

GOODTEC, SKELLEFTEÅ  NYTT VATTENRENINGSVERK

BOLIDEN  RAMAVTAL RÖNNSKÄR/BOLIDEN

BILLERUD KORSNÄS, ROCKHAMMAR  LÖPANDE UNDERHÅLL

HEDEMORA ENERGI  LÖPANDE UNDERHÅLL

AIR LIQUID, SKELLEFTEÅ  LÖPANDE UNDERHÅLL

HOLMEN PAPER, HALLSTAVIK  LÖPANDE UNDERHÅLL

SALBOHED, VÄSTERÅS  FJÄRRVÄRME

WIBAX LOGISTICS  LÖPANDE UNDERHÅLL

 

2018

BILLERUD KORSNÄS, GRUVÖN  BROWN FIELD 

EON, NORRKÖPING  KYLMASKINSINSTALLATION

STORA ENSO, HYLTEBRUK  KONDENSTURBIN

SKANSKA ESS  PROCESSRÖR ESS

HOLMEN PAPER, HALLSTAVIK  AVVATTNINGSANLÄGGNING

UME ENERGI, UMEÅ  BIOOLJEANLÄGGNING

GOODTEC, SKELLEFTEÅ  NYTT VATTENRENINGSVERK

BOLIDEN  RAMAVTAL RÖNNSKÄR/BOLIDEN

BILLERUD KORSNÄS, ROCKHAMMAR  LÖPANDE UNDERHÅLL

HEDEMORA ENERGI  LÖPANDE UNDERHÅLL

AIR LIQUID, SKELLEFTEÅ  LÖPANDE UNDERHÅLL

HOLMEN PAPER, HALLSTAVIK  LÖPANDE UNDERHÅLL

SALBOHED, VÄSTERÅS  FJÄRRVÄRME

WIBAX LOGISTICS  LÖPANDE UNDERHÅLL

SSAB,OXELÖSUND  UNDERHÅLLSAVTAL

EKOKEM, KUMLA  FJÄRRVÄRME

TETRA PAK  SERVICEAVTAL

KEYVENT, MÄLARENERGI  BLOCK 7

GE-POWER, HÖGBYTORP  RÖKGASRENING

REXCELL TISSUE  BYTE MATARVATTENLEDNING

 

2017

BILLERUD KORSNÄS, GRUVÖN  BROWN FIELD 

EON, NORRKÖPING  KYLMASKINSINSTALLATION

STORA ENSO, SKUTSKÄR  FLUFF TM7

SKANSKA ESS  PROCESSRÖR ESS

TETRA PAK, RÅBYHOLM  ÅNGA & KONDENSAT

FORTUM, FARSTA  REINVESTERING I VÄRMEVERK

GOODTEC, SKELLEFTEÅ  NYTT VATTENRENINGSVERK

VATTENFALL  FJÄRRVÄRME TROLLHÄTTAN-VARGÖN

SSAB,OXELÖSUND  UNDERHÅLLSAVTAL

BOLIDEN  RAMAVTAL RÖNNSKÄR/BOLIDEN

BILLERUD KORSNÄS, SKÄRBLACKA  NY RÖRBRYGGA

TEKNISKA VERKEN, LINKÖPING  NYA RÖKGASKANALER

LINDE ENERGI  PANNCENTRAL

BILLERUD KORSNÄS, ROCKHAMMAR  LÖPANDE UNDERHÅLL

LOGIWASTE  SOPSUG

VATTENFALL NYKÖPING  LÖPANDE UNDERHÅLL FJÄRRVÄRME

HEDEMORA ENERGI  LÖPANDE UNDERHÅLL

VMT EHITUS AS  VÄRME TILL TORKANLÄGGNING, FORSBACKA

SCA, ÖSTRAND  BLLÅSLEDNINGAR

SCA MUNKSUND     LÖPANDE UNDERHÅLL

KEYVENT, HALLSTAVIK  KYLCENTRAL

AIR LIQUID, SKELLEFTEÅ  LÖPANDE UNDERHÅLL

BOLIDEN MINERAL, GARPENBERG  PROCESSRÖRSYSTEM

HOLMEN PAPER, HALLSTAVIK  LÖPANDE UNDERHÅLL

SALBOHED, VÄSTERÅS  FJÄRRVÄRME

EKOKEM, KUMLA  FJÄRRVÄRME 

BILLERUD KORSNÄS  C3 TIE-IN

 

2016

BILLERUD KORSNÄS, ROCKHAMMAR  CTMP MASSAFABRIK

VALMET SKÄRBLACKA  OMBYGGNAD KAUSTICERING

SKANSKA ESS  PROCESSRÖR ESS

TETRA PAK, RÅBYHOLM  ÅNGA & KONDENSAT PPCL

EON, HÄNDELÖVERKET  NY DIREKTKONDENSOR

MÖLNDAL ENERGI  FJÄRRKYLA BERGET

VATTENFALL  FJÄRRVÄRME TROLLHÄTTAN-VARGÖN

SSAB,OXELÖSUND  UNDERHÅLLSAVTAL

BOLIDEN  RAMAVTAL RÖNNSKÄR/BOLIDEN

EON, HÄNDELÖVERKET  SKORSTENSINSATS

TEKNISKA VERKEN, LINKÖPING  NYA RÖKGASKANALER

YARA  AMMONIAKLEDNINGAR, KÖPING

BILLERUD KORSNÄS, ROCKHAMMAR  NY KEMIKALIEBEREDNING

LOGIWASTE  SOPSUG KAROLINSKA SJUKHUSET

VATTENFALL NYKÖPING  LÖPANDE UNDERHÅLL FJÄRRVÄRME

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ  UPPRUSTNING RÖTKAMMARE

VMT EHITUS AS  VÄRME TILL TORKANLÄGGNING, FORSBACKA

LKAB, SVAPPAVARA  HEMATITANLÄGGNING

KANONADEN  NEATHERCANES, KVARNHOLMEN

LOGIWASTE  SOPSUG FÖR PROJEKT GRILLSTAD, TRONDHEIM

BOLIDEN MINERAL, GARPENBERG  PROCESSRÖRSYSTEM

HOLMEN PAPER, HALLSTAVIK  LÖPANDE UNDERHÅLL

SWEDISH EXERGY, ROCKHAMMAR  NY TORKANLÄGGNING

REPAY SYD, UDDEVALLA  GASOL- & SYRGASLEDNINGAR 

LOGIWASTE  SOPSUG KARLSTAD LASARETT

SCA MUNKSUND     LÖPANDE UNDERHÅLL

TETRA PAK  SERVICE UNDERHÅLLSAVTAL

 

2015

SÖDRA CELL, MÖRRUM  NYTT SILERI MED TVÄTTPRESSAR

HOLMEN PAPER, HALLSTAVIK  OMBYGGNAD PM12

SKANSKA ESS  PROCESSRÖR ESS 

SKODA DOSAN  NY TURBIN P8, VÄRTAVERKET  

KARLSTAD ENERGI  FJÄRRVÄRME ÅRSAVTAL

KEYVENT, HALLSTAVIK  NY CENTRALKYLA, HOLMEN PAPER HALLSTAVIK

LKAB, SVAPPAVARA  RÖRINSTALLATIONER FÖR HEMATITANLÄGGNING
SSAB, OXELÖSUND  UNDERHÅLLSAVTAL

LOGIWASTE  SOPSUG I NORGE OCH SVERIGE

SSAB BORLÄNGE  NATURGASLEDNING

BYGG PARTNER  TVÅ PUMPSTATIONER FALU ENERGI & VATTEN

YARA  OMBYGGNAD SPENDRUPS BRYGGERI GRÄNGESBERG

ZANDER&INGESTRÖM  NYA ÅNGSYSTEM OCTOPHARMA

LOGIWASTE  SOPSUG KAROLINSKA SJUKHUSET

VATTENFALL NYKÖPING  LÖPANDE UNDERHÅLL FJÄRRVÄRME

NCC  FJÄRRVÄRME VIMMERBY ENERGI-ARLA

ENVIBAT  RÖKGASRENING E.ON ÅKERSBERGA

HOLMEN PAPER HALLSTAVIK   VÄRMEÅTERVINNING TMP

BOLIDEN MINERAL  LÖPANDE UNDERHÅLL RÖNNSKÄRSVERKEN

LOGIWASTE  SOPSUG FÖR PROJEKT GRILLSTAD, TRONDHEIM

BOLIDEN MINERAL, GARPENBERG  PROCESSRÖRSYSTEM VID NY VATTENRENINGSANLÄGGNING

BERGTEAMET AB  PROCESSRÖRSYSTEM VID BOLIDENS GRUVA I GARPENBERG

ALSTOM POWER  PROCESSRÖRSYSTEM VID KRAFTVÄRMEVERKET UNIT 6,

VÄXJÖ ENERGI AB  RÖRINSTALLATIONER FÖR BOP SANDVIK 3

LOGIWASTE  SOPSUG KARLSTAD LASARETT

SCA MUNKSUND     LÖPANDE UNDERHÅLL

TETRA PAK  SERVICE UNDERHÅLLSAVTAL

BOLIDEN MINERAL   LÖPANDE UNDERHÅLL VID BOLIDEN

 

2014

RENEVA OY  KRAFTBLOCK KATRINEFORS

E.ON ÖREBRO  OMBYGGNAD IMRÖRSYSTEM

STORA ENSO SKOGHALL  OMBYGGNAD KM8

OUTOTEC  NATURGAS TILL MK3, LKAB

LKAB  RETURVATTENSYSTEMKA3, KIRUNA

BOLIDEN MINERAL  LÖPANDE UNDERHÅLL, GARPENBERG GRUVAN

HOLMEN PAPER HALLSTAVIK  OMBYGGNAD ÅKC

NCE  SKORSTENAR, VÄRTAVERKET

ENVIBAT  RÖKGASRENING LJUSDAL ENERGI

SSAB BORLÄNGE  NATURGASLEDNING

BYGG PARTNER  TVÅ PUMPSTATIONER FALU ENERGI & VATTEN

YARA  OMBYGGNAD SPENDRUPS BRYGGERI GRÄNGESBERG

ZANDER&INGESTRÖM  NYA ÅNGSYSTEM OCTOPHARMA

SSAB OXELÖSUND  LÖPANDE UNDERHÅLL

LOGIWASTE  SOPSUG KAROLINSKA SJUKHUSET

VATTENFALL NYKÖPING  LÖPANDE UNDERHÅLL FJÄRRVÄRME

NCC  FJÄRRVÄRME VIMMERBY ENERGI-ARLA

ENVIBAT  RÖKGASRENING E.ON ÅKERSBERGA

HOLMEN PAPER HALLSTAVIK   VÄRMEÅTERVINNING TMP

BOLIDEN MINERAL  LÖPANDE UNDERHÅLL RÖNNSKÄRSVERKEN

LOGIWASTE  SOPSUG FÖR PROJEKT GRILLSTAD, TRONDHEIM

BOLIDEN MINERAL, GARPENBERG  PROCESSRÖRSYSTEM VID NY VATTENRENINGSANLÄGGNING

BERGTEAMET AB  PROCESSRÖRSYSTEM VID BOLIDENS GRUVA I GARPENBERG

ALSTOM POWER  PROCESSRÖRSYSTEM VID KRAFTVÄRMEVERKET UNIT 6,

VÄXJÖ ENERGI AB  RÖRINSTALLATIONER FÖR BOP SANDVIK 3

LOGIWASTE  SOPSUG KARLSTAD LASARETT

SCA MUNKSUND     LÖPANDE UNDERHÅLL

TETRA PAK  SERVICE UNDERHÅLLSAVTAL

HEDEMORA ENERGI  LÖPANDE UNDERHÅLL

 

2013

HOLMEN PAPER HALLSTAVIK  RÖRENTREPRENAD TMP

LOGIWASTE  SOPSUG FÖR PROJEKT GRILLSTAD, TRONDHEIM

BOLIDEN MINERAL, GARPENBERG  PROCESSRÖRSYSTEM VID NY VATTENRENINGSANLÄGGNING

BERGTEAMET AB  PROCESSRÖRSYSTEM VID BOLIDENS GRUVA I GARPENBERG

ALSTOM POWER, VÄSTERÅS  PROCESSRÖRSYSTEM VID KRAFTVÄRMEVERKET UNIT 6,

VÄXJÖ ENERGI AB  RÖRINSTALLATIONER FÖR BOP SANDVIK 3

E-ON  RÖRINSTALLATIONER FÖR NY VÄRMECENTRAL, OKVISTA

LKAB, KIRUNA  RÖRINSTALLATIONER FÖR NY GRUVVENTILATION

BOLIDEN MINERAL, AITIKGRUVAN  AVVATTNINGSSYSTEM I BANDORTER

AGA GAS  NY REGLERSTATION VID SSAB, OXELÖSUND

BOLIDEN MINERAL   LÖPANDE UNDERHÅLL VID RÖNNSKÄRSVERKEN

ALSTOM POWER  PROCESSRÖRSYSTEM VID BRISTA 2

BOLIDEN MINERAL   SPOLVATTENINSTALLATIONER, BOLIDEN

SCA MUNKSUND     LÖPANDE UNDERHÅLL

TETRA PAK  SERVICE UNDERHÅLLSAVTAL

BOLIDEN MINERAL   LÖPANDE UNDERHÅLL VID BOLIDEN

PILUM POLYPROJECT AB  TANKMONTAGE, LUNDS ENERGI

HEDEMORA ENERGI  LÖPANDE UNDERHÅLL

KMW  PANNRESNING, TRANÅS

BOMHUS ENERGI AB  KYLVATTENINSTALLATIONER

KÖPINGS KOMMUN  TILLVERKNING OCH RESNING AV SKORSTEN

TERMAP AB  RÖR OCH SMIDSEMONTAGE, SANDVIK

ENVIBAT AB  BYTE VVX I RÖKGASRENING,STRÖMSUND

HOLMEN PAPER HALLSTAVIK  LÖPANDE UNDERHÅLL

BILLERUDKORSNÄS SKÄRBLACKA  HT-ÅNGA

E-ON  RÖRINSTALLATIONER FÖR BOP ÖREBRO

LOGIWASTE  KARLSTAD SJUKHUS

KÄPPALAVERKET  LÖPANDE UNDERHÅLL

SSAB OXELÖSUND   LÖPANDE UNDERHÅLL

VATTENFALL  UNDERHÅLLSAVTAL FÖR ANLÄGGNINGEN I NYKÖPING

 

2012

SSAB OXELÖSUND   MEDIABRYGGOR
HEDEMORA ENERGI   KRAFTBLOCK I HEDEMORA OCH SÄTER
BOMHUS ENERGI   BRÄNSLEHANTERING
SSAB OXELÖSUND   LÖPANDE UNDERHÅLL  
BOLIDEN MINERAL   TELLUR

PILUM POLYPROJEKT  IGK, MÖNSTERÅS

PILUM POLYPROJEKT  RGK, VARBERG ENERGI

TELNISKA VERKEN LINKÖPING   UTBYTE AV RÖKGASKANALER

HOLMEN PAPER HALLSTAVIK   LÖPANDE UNDERHÅLL

BOLIDEN MINERAL   LÖPANDE UNDERHÅLL RÖNNSKÄRSVERKEN

KMW   VÄRMECENTRAL BRUMUNDDAL

KMW  PANNRESNING, VETLANDA

TETRA PAK   SERVICE UNDERHÅLLSAVTAL

FORTUM   OMBYGGNATION AV SKORSTENSKANALER VÄRTAN

BOLIDEN MINERAL  NICKELVERKET, RÖNNSKÄRSVERKEN

MÄLARENERGI, VÄSTERÅS  FJÄRRVÄRME, ROCKLUNDA

STORA ENSO SKUTSKÄR   LÖPANDE UNDERHÅLL

SÖDRA CELL TOFTE AS   UNDERHÅLLSARBETEN PÅ TOFTE BRUK NORGE
BOLIDEN MINERAL   LÖPANDE UNDERHÅLL VID BOLIDEN

BILLERUD, SKÄRBLACKA  ÖVRIGA RÖR VID KAPACITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER

 

2011

SÖDRA CELL TOFTE AS   UNDERHÅLLSARBETEN PÅ TOFTE BRUK NORGE
BOLIDEN MINERAL   LÖPANDE UNDERHÅLL VID RÖNNSKÄRSVERKEN
SSAB OXELÖSUND   HYTTOMSTÄLLNING
HEDEMORA ENERGI   KRAFTBLOCK I HEDEMORA OCH SÄTER
BOMHUS ENERGI   CENTRALKYLEANLÄGGNING
SSAB OXELÖSUND   LÖPANDE UNDERHÅLL  
BOLIDEN MINERAL   MEDIABRYGGOR FÖR BoRe

ZANDER & INGESTRÖM   NY ELPANNA HOLMEN PAPER HALLSTAVIK

TELNISKA VERKEN LINKÖPING   UTBYTE AV RÖKGASKANALER

HOLMEN PAPER HALLSTAVIK   LÖPANDE UNDERHÅLL

BOLIDEN MINERAL   LÖPANDE UNDERHÅLL AITIKGRUVAN

TETRA PAK   SERVICE UNDERHÅLLSAVTAL

FORTUM   OMBYGGNATION AV SKORSTENSKANALER VÄRTAN

ROTTNEROS VALLVIKS BRUK   BIORENINGSANLÄGGNING OCH BLEKERISLUTNING

STORA ENSO SKUTSKÄR   LÖPANDE UNDERHÅLL

 

2010

SÖDRA CELL TOFTE AS   UNDERHÅLLSARBETEN PÅ TOFTE BRUK NORGE

MW POWER OY, JORDBRO   LEVERANS AV RÖR TILL NYTT KRAFTBLOCK VATTENFALL 

PEAB SVETIGE AB   BULLERSKYDD VID UTBYGGNAD AV E45

NCC   UPPFÖRANDE AV STÅLHALL VID ALLOYS VARGÖN

NCC   STÅLMONTAGE VID ERIKSBERGSDOCKAN GÖTEBORG

AB STOCKHOLMS LOKALTRAFIK   STÅL TILL NY BUSSDEPÅ GUBBÄNGEN

BOLIDEN MINERAL   LÖPANDE UNDERHÅLL VID RÖNNSKÄRSVERKEN

SKELLEFTEÅ KRAFT   FJÄRRVÄRMEARBETEN

BOLIDEN MINERAL   FÖRINSTALLATIONER FÖR TORKANLÄGGNING

GÄLLIVARE ENERGI   SKORSTENSRENOVERING

BOLIDEN MINERAL   LÖPANDE UNDERHÅLL AITIKGRUVAN

TETRA PAK   UNDERHÅLLSARBETEN VID MEJERIET I LULEÅ

NCC   FJÄRRVÄRMELEDNINGAR MELLAN ÅNGE OCH ALBY SURAHAMMARS KOMMUNALTEKNIK   KANALMONTAGE VID KRAFTVÄRMEVERKET SURAHAMMAR FORTUM   BYPASS KANALER VID KRAFTVÄRMEVERKET I VÄRTEN

PEAB SVERIGE   OLJERÖRSINSTALLATIONER FÖR NY HAMN I GÄVLE

HOLMEN PAPER   LÖPANDE UNDERHÅLL VID PAPPERSBRUKET I HALLSTAVIK

STORA ENSO   BRUNFIBERLINJE VID SKUTSKÄRSVERKEN

PEAB SVERIGE   OLJERÖRSINSTALLATIONER FÖR NY HAMN I GÄVLE

HOLMEN PAPER   LÖPANDE UNDERHÅLL VID PAPPERSBRUKET I HALLSTAVIK STORA ENSO   BRUNFIBERLINJE VID SKUTSKÄRSVERKEN

VATTENFALL   UNDERHÅLLSAVTAL FÖR ANLÄGGNINGEN I UPPSALA VATTENFALL   UNDERHÅLLSAVTAL FÖR ANLÄGGNINGEN I NYKÖPING

SSAB OXELÖSUND   UPPFÖRANDE AV NY ÅNGPANNA VID ANLÄGGNINGEN

SSAB OXELÖSUND   FJÄRRVÖRME TILL SJOKLAGER

TEKNISKA VERKEN LINKÖPING   RÖRINSTALLATIONER FÖR NY TURBIN

AHLSTOM POWER, HÄNDELÖVERKET  RÖRINSTALLATIONER FÖR NY AVGASRENING

HOTAB ELDNINGSTEKNIK   NYTT KRAFTBLOCK FÖR VATTENFALL GUSTAVSBERG

EON VÄRME   RÖRINSTALLATIONER FÖR BIO 70 ÖREBRO

STATOIL   RÖRINSTALLATIONER FÖR NY ÅNGPANNA BERG

 

2009

METSO POWER   INDUNSTNING VID SCAS FABRIKER I OBBOLA

SIEMENS TURBOMACHINERY   OMBYGGNAD AV TESTANLÄGGNING

GRYAAB   RÖRINSTALLATIONER FÖR BRUTET VATTEN

LAB SA LYON   NY RÖKGASKONDENSERING RENOVA PARTILLE

SSAB OXELÖSUND   BYTE AV KOKSGASLEDNING

MW POWER OY   RÖR- OCH KANALER VID NYTT KRAFTBLOCK, TJECKIEN

MW POWER OY   LEVERANS AV RÖR TILL NYTT KRAFTBLOCK I VITRYSSLAND METSO POWER   OMBYGGNAD AV ÅNGSYSTEM P5 KORSNÄS

FORTUM   RÖRINSTALLATIONER FÖR VÄRMEPUMPAR

BOLIDEN MINERAL   AITIK ETAPP 2

RADSCAN   RÖKGASKONDENSERING, VÄRTAN

SÖDRA CELL TOFTE AS   UNDERHÅLLSARBETEN PÅ TOFTE BRUK NORGE

PEAB   STOMKOMPLETTERING

NCC   GODSTÅGSVIADUKT GC-BRO

PEAB   BULLERSKYDD E45 NOL-ÄLVÄNGEN

ÅNGE ENERGI   FJÄRRVÄRME ÅNGE –ALBY ETAPP B-C

UMEÅ ENERGI   FJÄRRVÄRME HOLMSJÖ-HOLMSUND

UMEÅ ENERGI   MEDIALEDNINGAR I NYTT VÄRMEVERK I DÅVAMYRAN 2 UMEÅ BOLIDEN MINERAL, RÖNNSKÄR   RAMAVTAL FÖR RÖRTJÄNSTER UNDER 2008

VATTENFALL   ÅRSAVTAL FÖR FJÄRRVÄRMEINSTALLATIONER I UPPSALA

MW POWER   RÖRINSTALLATIONER VID NYTT KRAFTBLOCK I JORDBRO HOLMEN PAPER, HALLSTAVIK   LÖPANDE UNDERHÅLL

SSAB OXELÖSUND   FÖRLÄNGNING AV RAMAVTAL FÖR RÖRTJÄNSTER UNDER 2009

E-ON VÄRME, STOCKHOLM  ÅRSAVTAL FÖR FJÄRRVÄRMEINSTALLATIONER

SIEMENS TURBOMACHINERY   OMBYGGNAD AV TESTANLÄGGNING

SSAB OXELÖSUND   BYTE AV KOKSGASLEDNING

METSO POWER   INDUNSTNING VID SCAS FABRIKER I OBBOLA

FORTUM   RÖRINSTALLATIONER FÖR VÄRMEPUMPAR RGK KVV6

SÖDRA CELL TOFTE AS   UNDERHÅLLSARBETEN PÅ TOFTE BRUK NORGE

 

2008

RADSCAN, VÄRTAVERKET  INSTALLATION AV SKORSTENSRÖR DIMENSION 2100 MM

MJÖLBY SVARTÅDALEN ENERGI   DIVERSE UNDERHÅLLSARBETEN VID HVC SÖRBY

SAXLUND INTERNATIONAL   DIVERSE UNDERHÅLLSARBETEN

STORA ENSO, HYLTEBRUK   NYA TRYCKLUFTSTAMMAR

KARLSTAD ENERGI   11 KM FJÄRRVÄRMELEDNING DN300 FÖR KARLSTAD ENERGI

CAMBREX KARLSKOGA   RÖRINSTALLATIONER PÅ NY PRODUKTIONSANLÄGGNING

KMW ENERGI   NYTT KRAFTBLOCK FÖR KATRINEHOLM ENERGI

VATTENFALL   ÅRSAVTAL FÖR FJÄRRVÄRME I UPPSALA OCH NYKÖPING

E-ON VÄRME, STOCKHOLM  ÅRSAVTAL FÖR FJÄRRVÄRMEINSTALLATIONER DRIFTSOMRÅDE

SSAB OXELÖSUND   FÖRLÄNGNING AV RAMAVTAL FÖR RÖRTJÄNSTER UNDER 2008 SSAB OXELÖSUND   RÖRINSTALLATION FÖR KOKGASANLÄGGNING

MAN TURBO AG, UDDEVALLA  INSTALLATION AV ÅNGA OCH HYDRAULISKA RÖRSYSTEM

METSO PAPER   RÖRINSTALLATIONER PÅ KATRINEFORS BRUK

HOLMEN PAPER, HALLSTAVIK   NYTT SKIVFILTER PM12

HOLMEN PAPER, HALLSTAVIK   LÖPANDE UNDERHÅLL

GRYCKSBO PAPER   RÖRMONTAGE TILL NY ELPANNA

JACAB, VÄSTERÅS  MONTAGE AV AMMONIAKLEDNINGAR PÅ ICAS KYLLAGER

KEYVENT SWEDEN   MEDIALEDNINGAR TILL NYTT VÄRMEVERK I ÖRNSKÖLDSVIK ÖVIKS ENERGI   RÖRBRYGGOR FRÅN NYTT VÄRMEVERK TILL DOMSJÖ

ÖVIKS ENERGI   HÖGTRYCKSÅNGLEDNING TILL NYTT VÄRMEVERK

UMEÅ ENERGI   MEDIALEDNINGAR I NYTT VÄRMEVERK I DÅVAMYRAN I UMEÅ VÄGVERKET PRODUKTION   FJÄRRVÄRMEUTBYGGNAD HÄRNÖSAND

MONDI DYNÄS   RÖRINSTALLATIONER FÖR NY MAVATANK

ÖVIKS ENERGI   INSTALLATION AV VILLAVÄXLARE

BOLIDEN MINERAL, RÖNNSKÄR   RAMAVTAL FÖR RÖRTJÄNSTER UNDER 2008

BOLIDEN MINERAL, RÖNNSKÄR   KYLSYSTEM PEAK 13 BLYKALDOVERKET

BOLIDEN MINERAL, RÖNNSKÄR   FJÄRRVÄRME BLYKALDOVERKET

BOLIDEN MINERAL, AITIK   RÖRENTREPRENAD ETAPP 1, KROSS OCH INFRAKT