4.jpg

ORAB Entreprenad AB utför uppdrag åt BillerudKorsnäs AB Rockhammar

ORAB Entreprenad AB utför uppdrag åt BillerudKorsnäs AB Rockhammar inom projekt RH-150. ORABs uppdrag omfattar rörmontage för ny CTMP-fabrik. Projektet startade under februari månad 2016 och väntas slutfört under hösten 2016.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta
Kent Amsell, ORAB Entreprenad AB, Telefon 070-602 67 00

Om BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Tillsammans med företagets partners skapar man smartare förpackningslösningar som förbättrar lönsamheten, inspirerar miljontals konsumenter och bidrar till en hållbar framtid för kommande generationer.

BillerudKorsnäs i korthet:

  • Bildat: 2012
  • Anläggningar: 8 produktionsanläggningar och försäljningskontor i 13 länder
  • Omsättning: Ca 21 miljarder SEK
  • Antal anställda: ca 4 300 medarbetare
  • Räckvidd: Europa & växande marknader