7.jpg

ORAB Entreprenad AB utför uppdrag åt Yara AB

ORAB Entreprenad AB utför uppdrag åt Yara AB i Köping. Projektet omfattar leverans och montage av ny ammoniakledning. Projektet startade under mars månad och väntas pågå en bit in i april 2016.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Kent Amsell, ORAB Entreprenad AB, Telefon 070-602 67 00

Om Yara

Yara erbjuder kunskap, produkter och lösningar som bidrar till att förbättra lönsamheten för lantbrukare, återförsäljare och industrier, samtidigt som jordens resurser, livsmedel och miljö värnas. Yara främjar en kultur som sätter säkerheten främst; för företagets anställda, samarbetspartners och för hela samhället. Yara verkar i över 150 länder och har drygt 12 000 anställda. I Sverige har Yara två företag: Yara AB och Yara Miljö. Yara arbetar bland annat med växtnäring för bättre skördar, teknisk ammoniumnitrat till civila sprängämnen, foderfosfater, rening av kväveoxider från industrin, biologisk behandling av avloppsvatten, betongtillsatsmedel och mycket, mycket mer.