15.jpg (1)

ORAB Entreprenad utför uppdrag åt Goodtech Environment AB

ORAB Entreprenad har av Goodtech Environment AB erhållit order på rörinstallationerna vid ett projekt för ny vattenförsörjning till Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen.

Projektet består i att vatten från marken ska pumpas upp från brunnar i utkanten av Skellefteå. När vattnet har pumpats upp från de nybyggda uttagsområdena ska det distribueras via ledningar till ett nytt vattenverk som är under uppförande. Efter bearbetning ska vattnet ledas från vattenverket till Skellefteå centralort och vidare till omkringliggande samhällen.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Mattias Cramby, ORAB Entreprenad AB, Telefon 070-533 92 23

Om Goodtech

Goodtech är ett teknikföretag som arbetar målmedvetet med att förnya och utveckla viktiga samhällsfunktioner. Genom företagets kärnkompetens inom automation och kraft- och industriteknik bidrar man till säkrare energiförsörjning, bättre infrastruktur och effektivare och miljövänligare produktion.

Oavsett om det gäller automationslösningar, vattenreningsverk eller högteknologiska lösningar för industrin är Goodtech närvarande i samhället och ger avtryck genom de anläggningar som uppförs.

Goodtech är noterat på Oslo-börsen, med en omsättning på cirka 700 millioner norska kronor om året och har knappt 400 medarbetare i Norge, Sverige och Åland.