14.jpg

ORAB Entreprenad utför uppdrag åt Vattenfall

ORAB Entreprenad AB utför uppdrag åt Vattenfall med projektplats Trollhättan. Projektet omfattar svetsning av en fjärrvärmeledning mellan Trollhättan och Vargön (Vargön Alloy). I uppdraget ingår även en fjärrvärmeledning ovan mark samt 8000kg sekundärsmide inne på Vargön Alloys industriområde.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Kenth Amsell, ORAB Entreprenad AB, Telefon 070-602 67 00

Om Vattenfall 

Vattenfall ägs till 100 procent av svenska staten och är en av Europas största elproducenter.

Viktiga fakta och siffror
Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. När det gäller gas består Vattenfalls verksamhet av försäljning. Dessutom bedriver vi energihandel.

Fakta 2016:

  • Nettoomsättningen uppgick till 152 667 MSEK (164 510)
  • Rörelseresultatet uppgick till -21 205 MSEK (-22 967)
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 21 693 MSEK (20 541)
  • Elproduktion: 119,0 TWh (118,0*)
  • Försäljning av el: 193,2 TWh (197,2)
  • Värmeförsäljning: 20,3 TWh (20,6*)
  • Gasförsäljning: 53,1 TWh (50,7)
  • Totalt antal anställda 31 december: 19 935

Om Vargön Alloy

Vargön Alloys AB, som ingår i Yildirim Group of Companies, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, en legering som ger stålet hårdhet och motståndskraft mot korrosion. Ferrolegeringar är nödvändiga råvaror för stålindustrin Vargön Alloys effektiva transportsystem ger snabba och säkra leveranser direkt till kund eller till företagets lager i Tyskland, Belgien och England.

Vargön Alloy har goda väg- och järnvägsförbindelser, nära till Vänersborgs hamn vid Göta älv och till den interkontinentala hamnen i Uddevalla på den svenska Västkusten. Två tredjedelar av företagets produktion exporteras, resten säljs på den svenska marknaden. Totalt hanterar Vargön Alloy cirka 1 miljon ton per år i sitt transportsystem.