12.jpg (1)

ORAB Entreprenad utför uppdrag åt Ekokem AB

ORAB Entreprenad AB utför uppdrag åt Ekokem AB med projektplats Kumla. Projektet omfattar anslutning av rör inklusive isolering till en befintlig fjärrvärmestation.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Kenth Amsell, ORAB Entreprenad AB, Telefon 070-602 67 00

Om Ekokem

Ekokem är ett nordiskt återvinningsbolag som erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet. Ekokems mål är att spara in på naturresurser och främja en återvinningsekonomi. Ekokem förbättrar material- och energieffektiviteten för sina kunder genom att erbjuda lösningar för återanvändning, återvinning och slutdeponering samt tjänster för marksanering och miljöbyggande. Ekokemkoncernen har nästan 700 professionella medarbetare i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Ekokemkoncernen hade år 2015 en omsättning på 258,3 miljoner euro.