11.jpg

ORAB och Rörläggaren tecknar samarbetsavtal för ESS Heating & Cooling

Skanska har tecknat samarbetsavtal med ett Joint Venture bestående av ORAB och Rörläggaren för planeringsfasen för processinstallationerna inom European Spallation Source – ESS.

Samarbetsavtalet omfattar att aktivt delta i färdigställandet av projekteringen, utföra all planering för genomförandet samt att tillsammans med beställaren fastställa riktkostnad för utförandet. Avtalet innefattar även optioner för utförandet av installationerna som består av försörjningsledningar för värme och kyla till anläggningen i Lund.

ORAB kommer i huvudsak att utföra alla arbeten för Heating & Cooling. Rörläggaren kommer att bistå ORAB med sin befintliga kunskap om projektet. De båda systerföretagen i Instalco-gruppen räknar med betydande synergieffekter i form av resursutnyttjande och kapacitet på alla plan under projektet.

-I och med tecknandet av detta samarbetsavtal kommer vi att tillsammans utföra all rörinstallation i forskningsanläggningen, såväl VS som de industriella rörinstallationerna. Det är med stolthet vi åtar oss detta prestigefyllda uppdrag, 

säger ORABs VD Kent Persson.

-ORAB har inledningsvis redan utfört tyngre installationer åt oss på ESS och har därför en kort startsträcka i projektet.

säger Patrik Persson VD på Rörläggaren.

Entreprenadformen är utförandeentreprenad i samverkan. Den totala kostnaden för process-installationerna är dagsläget inte känd eftersom projekteringsarbetet fortfarande pågår.

ORAB har etablerat projektpersonal i den gemensamma etableringen och påbörjat planeringsarbetet tillsammans med Skanska och Rörläggaren.

Projektet i sin helhet skall vara färdigställt årsskiftet 2019/2020.

Ytterligare information lämnas av Kent Persson eller Patrik Persson.

Basfakta

Nordost om Lund uppförs den flervetenskapliga forskningsanläggningen ESS – European Spallation Source, ett samarbetsprojekt mellan ett flertal europeiska länder. Anläggningen som är baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla beräknas kunna öppna för forskning 2023 och vara fullt utbyggd 2025.

För utförande av erforderliga byggnads- och markarbeten har ESS tecknat ett avtal med Skanska. Avtalet bygger på nära samverkan där parterna tillsatt en gemensam projektorganisation för att uppnå ett kostnads- och tidseffektivt genomförande av projektet.

Markarbeten och byggnadsarbeten för acceleratortunneln har påbörjats under 2014. Projektering pågår och bygghandlingar avseende installationsarbeten för del 1 av projektet förväntas under våren 2016.

Besök gärna länk nedan för ytterligare information om projektet:

http://europeanspallationsource.se/

Kontakt

ORAB, VD Kent Persson 026-14 09 20, 0703-192690, kent.persson@orab-ab.se
Rörläggaren, VD Patrik Persson 040-98 78 60, 0707-665163, patrik.persson@rorlaggaren.se

www.rorlaggaren.se