9.jpg

ORAB Entreprenad AB utför uppdrag åt Tekniska Verken i Linköping AB

ORAB Entreprenad AB utför uppdrag åt Tekniska Verken i Linköping AB. Projektet omfattar kanalbyte vid kraftvärmeverket i Linköping, panna 3. Design och tillverkning har påbörjats och montaget startar under augusti månad och ska vara klart under september 2016.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Jonas Åkerman, ORAB Entreprenad AB, Telefon 070-551 51 16

Om kraftvärmeverket i Linköping (från Tekniska Verkens webbsida) 

Kraftvärmeverket ligger granne med Resecentrum i Linköping och anläggningen har tre olika pannor. En för biobränsle, en för kol och en för olja.

Snabba fakta

  • Pannornas kapacitet:
  • Kapaciteten är ca 250 GWh värmeproduktion och 75 GWh elproduktion.
  • Värmeproduktionen motsvarar normalårsbehovet för 12 500 villor.
  • Pannorna eldas med biobränsle, kol och återvunna bildäck samt olja. Främst eldas biobränslen men kalla vinterdagar behövs kol- och oljepannorna för att producera tillräckligt mycket värme.
  • Kraftvärmeverket togs i drift 1964.
  • Härifrån driftas och övervakas också Tekniska verkens alla vattenkraftstationer.