Orab 1
ORAB har utfört rörmontaget i Mälarenergis nya hetvattenlager

ORAB har utfört rörmontaget i Mälarenergis nya hetvattenlager

I Västerås byggs ett bergrum som tidigare varit oljelager om till energilager för produktion av fjärrvärme och el. Med en volym på 300 000 kubikmeter blir bergrummet ett av världens största hetvattenlager. Instalcobolaget Orab Entreprenad AB har en viktig roll i ombyggnationen. 

Bergrummet, som inte använts sedan 80-talet, konverteras nu av beställaren Mälarenergi.

Samtidigt som oljan i bergrummet saneras har Orab arbetat med att montera nya rörsystem som ska användas i bergrummets nya funktion. Den största rördimensionen är 400 millimeter i diameter och den totala mängden rör är runt 1 000 meter.

–Vi har arbetat med att installera pumpar och rör där vattnet ska cirkulera i anläggningen. Det har varit ett precisionsjobb och som mest hade vi fjorton personer som jobbade i bergrummet, berättar Lars Österberg, avdelningschef Orab Entreprenad i Karlstad.

Han intygar att det är ett unikt projekt eftersom det är en udda och mycket sällsynt typ av installation. Orab jobbar från flytbryggor för att sänka ner rören i den 20 meter djupa bassängen. Rörbryggorna har monterats och lanserats ut i bergrummen med hjälp av flytbryggor och teleskoplastare. Ett riskfyllt moment som krävde god planering.

Anläggningen beräknas sättas i drift under 2024. Med en volym på 300 000 kubikmeter kommer bergrummet bli ett av världens största hetvattenlager och ha en lagringskapacitet på 10-13 GWh.

– Vi är naturligtvis stolta över att vi är delaktiga i detta projekt som är en viktig del av Västerås stads klimatarbete, säger Orabs vd Tomas Börgesson. 

Enligt Mälarenergi kommer bergrummet betyda ”både en ökad leveranssäkerhet till fjärrvärmekunderna, och bättre planeringsmöjligheter och förutsättningar att optimera produktionen för Mälarenergi. Något som kommer minska utsläppen av fossil koldioxid från Kraftvärmeverket ytterligare.”

– Ombyggnationen av bergrummet till hetvattenlager kommer även möjliggöra en ökad elproduktion i Västerås. Det beror på att kraftvärmeverket i Västerås producerar både el och värme, men där värmeproduktionen till Västerås är prioriterad, berättar Rickard Svensson, projektledare Mälarenergi AB. 

Proportionerna mellan el- och värmeproduktion bestäms utifrån hur kallt det är ute. När det är kallt har elproduktionen tidigare behövt minskas för att klara värmeleveranserna. Sommartid är det dock ett överskott på värme. Med hjälp av den nya anläggen i bergrummet kan detta energiöverskott lagras under mark och användas under kalla dagar.

-Detta innebär att Mälarenergi inte kommer behöva dra ner på elproduktionen när det är kallt ute. Att lagra värme är ett effektivt sätt att balansera elsystemet och jämna ut elmarknaden, säger Rickard Svensson.