img_6303.jpg

ORAB utför uppdrag åt LKAB

Instalcobolagen ORAB, MRM Mining och EPS Sweden har fått ett gemensamt uppdrag åt LKAB. Uppdraget innefattar tekniska installationer och markarbeten i LKAB:s gruva i Kiruna.

Kirunagruvan är världens största underjordiska järnmalmsgruva. Dagligen bryts sjuttiofemtusen ton järnmalm ner till ett djup av 1600 meter. Gruvan bedöms kunna leverera järnmalm under en lång tid framöver.

Instalcos uppdrag åt LKAB innebär att vara med i uppgraderingen av Kirunagruvan. Ett av tilluftsschakten ska renoveras och ett nytt ventilationssystem ska installeras med förutsättningar för fortsatt gruvproduktion. Ventilationsanläggningen ska förses med nytt luftintag där luften värms upp och värme ska hämtas från fjärrvärmeledning. Nya fläktar med tillhörande el-central och apparatrum ska installeras.

I uppdraget ansvarar MRM Mining för de byggtekniska installationerna av ventilationssystemet, ORAB ansvarar för installation av fjärrvärme och EPS Sweden utför för maskin- och markarbeten.

- MRM Mining har ett långvarigt samarbete med LKAB gällande tekniska installationer i deras gruvor. Vi är glada över att nu ha fått detta fortsatta uppdrag tillsammans med ORAB och EPS Sweden inom Instalco, säger Mattias Nilsson, vd i MRM Mining.