gruvoen1381.jpg

ORAB skriver kontrakt för BillerudKorsnäs utbyggnad

Instalcos bolag ORAB Entreprenad AB har fått uppdraget att leverera rörinstallationer vid utbyggnaden av BillerudKorsnäs anläggning Gruvön i Grums utanför Karlstad. ORAB:s kontrakt har ett ordervärde om cirka 40 miljoner.

Projektet beräknas starta under januari 2018.

BillerudKorsnäs har tagit beslut om en utbyggnad av pappersbruket Gruvön med bland annat en ny kartongmaskin. ORAB har erhållit order för projekt ”Brown Field” vilket innebär en rörmässig ombyggnad av den befintliga fabriken för anpassning till den nya kartongproduktionen.

- Vi är mycket stolta över förtroendet att få göra viktiga installationer åt BillerudKorsnäs. ORAB har tidigare gjort arbeten vid BillerudKorsnäs fabriker i Sverige och vi har sedan långt tillbaka ett mycket bra samarbete, säger Kent Persson, VD vid ORAB.

Investeringen i utbyggnaden av pappersbruket Gruvön är den största i historien inom BillerudKorsnäs. Utbyggnaden ska göras tack vare en växande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar. Investeringen är på 5,7 miljarder kronor och innefattar uppbyggnad av en ny kartongmaskin och ombyggnad i den befintliga massafabriken. Den nya kartongmaskinen har en årlig kapacitet på 550 000 ton, vilket gör den till en av de största i sitt slag i världen.

Instalcos bolag ORAB Entreprenad AB med huvudkontor i Gävle utför rörinstallationer och maskinmontage för industrin, kommuner och förvaltningar i hela Sverige. ORAB tillverkar också rör-, plåt- och balkkonstruktioner i egna verkstäder för alla typer av industrier.