vargon.jpg
Förbindelseledning mellan Trollhättan – Vargön, Vattenfall AB, Trollhättan

Förbindelseledning mellan Trollhättan – Vargön

ORAB Entreprenad AB utför uppdrag åt Vattenfall AB, projektplatsen är Trollhättan.

Projektet omfattar läggning och svetsning av en fjärrvärmeledning, tillopp och retur mellan Trollhättan och Vargön. Totala rörlängden uppgår till ca 15 000 meter. I uppdraget ingår även 8 ton sekundärsmide samt tre styrda borrningar. Samtliga svetsskarvar ca 1200 stycken röntgas 100%.

Om Vattenfall

Vattenfall ägs till 100 procent av svenska staten och är en av Europas största elproducenter. Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan: produktion, distribution och försäljning.