ess.jpg
ESS - European Spallation Source, Skanska ESS Construction HB, Lund

ESS - European Spallation Source

Skanska ESS Construction HB har tecknat samarbetsavtal med ORAB Entreprenad AB för processinstallationerna inom European Spallation Source – ESS.

Samarbetsavtalet omfattar att aktivt delta i färdigställandet av projekteringen och utföra all planering för genomförandet. ORAB kommer i huvudsak att utföra alla arbeten för Heating & Cooling. Entreprenadformen är utförandeentreprenad i samverkan. ORAB har etablerat projektledning i den gemensamma etableringen och påbörjat installationsarbetet tillsammans med Skanska. Projektet för ORABs del skall i sin helhet vara färdigställt vid årsskiftet 2019/2020.

Basfakta

Nordost om Lund uppförs den flervetenskapliga forskningsanläggningen ESS – European Spallation Source, ett samarbetsprojekt mellan ett flertal europeiska länder. Anläggningen som är baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla beräknas kunna öppna för forskning 2023 och vara fullt utbyggd 2025.

För utförande av erforderliga byggnads- och markarbeten har ESS tecknat ett avtal med Skanska. Avtalet bygger på nära samverkan där parterna tillsatt en gemensam projektorganisation för att uppnå ett kostnads- och tidseffektivt genomförande av projektet. Markarbeten och byggnadsarbeten för acceleratortunneln påbörjades under 2014.