8.jpg (1)

ORAB Entreprenad AB utför uppdrag åt GE Power AB vid E.ons kraftblock i Högbytorp

GE Power levererar rökgasreningen till kraftblocket i Högbytorp som uppförs av E.on. Högbytorpverket kommer att ha en årsproduktion om 650GWh varav värmeproduktion 425 GWh, elproduktion 165 GWh och biogas 60 GWh. Verket ska driftsättas under 2019.

ORAB utför samtliga rörinstallationer för uppförandet av rökgasreningsanläggningen.

”Vi är stolta över förtroende att få göra viktiga installationer åt GE Power. ORAB har gjort flertalet liknande arbeten och vi arbetar bra tillsammans säger Kent Persson VD vid ORAB”.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Kenth Amsell, ORAB Entreprenad AB, Telefon 070-602 67 00

Om GE Power

General Electric, där GE Power ingår är världens främsta digitala industriföretag som förändrar branschen med mjukvara, maskiner och lösningar som är ihopkopplade, responsiva och förutsägbara. GE är organiserat kring ett globalt utbyte av kunskap som kallas ”GE Store”, genom vilken varje affärsområde delar och får tillgång till samma teknik, marknader, struktur och kunskap. Varje uppfinning ger näring åt innovation och användning tvärs över företagets industrisektorer. Med människor, tjänster, teknik och storlek levererar GE bättre resultat till kunder genom att tala branschens språk.