bild_skoghall.jpg
Stora Ensos Bruk i Skoghall

ORAB Entreprenad AB levererar rörinstallationerna till utbyggnad av befintlig reningsanläggning vid Stora Enso’s bruk i Skoghall

ORAB Entreprenad AB levererar rörinstallationerna till utbyggnad av befintlig reningsanläggning vid Stora Enso’s bruk i Skoghall.

På Stora Enso Skoghalls Bruk  pågår en utbyggnad av befintlig reningsanläggning. Genom ökad kapacitet och modernare teknik blir reningen effektivare vilket minskar verksamhetens miljöpåverkan för att möta framtidens miljökrav.

Vattnet som används vid kartongproduktion måste renas från syreförbrukande ämnen och partiklar. Genom den utbyggnad som projektet innebär, erhålls förbättrad nedbrytning och avskiljning av slam. Därmed förbättras kvaliteten på det vatten som återförs till Vänern. Slammet kan dessutom användas som biobränsle.

ORAB utför en stor del av de rörinstallationer som projektet innehåller.

”Vi är stolta över att få fortsatt förtroende att göra viktiga installationer åt Stora Enso. ORAB har gjort flertalet arbeten vid Stora Ensos fabriker i Sverige och vi arbetar bra tillsammans, säger Kent Persson VD vid ORAB”.

Skoghalls Bruk är en av världens största tillverkare av livsmedelskartong. Där de utvecklar och producerar vätskekartong till förpackningar för bland annat juice och mjölk samt CKB, som är kartong till förpackningar för torra livsmedel. Bruket är ett integrerat kartongbruk. Det innebär att där en stor del av kartongproduktionen består av massa som tillverkas lokalt på plats.