Huvudkontor ORAB Entreprenad AB Post: Box 975, 801 33 Gävle Besök: Nobelvägen 2, 802 67 Gävle Telefon: 026 - 14 09 20
Produktionsenhet Karlstad Produktionsenhet Karlstad Fjärrviksvägen 6 653 50 Karlstad Telefon: 072-744 02 48
Produktionsenhet Skellefteå Högströmsgatan 12 931 33 SKELLEFTEÅ Telefon: 0910 - 107 29 Telefax: 0910 - 398 60
Produktionsenhet Sölvesborg Repslagaregatan 12 Box 18 294 21 Sölvesborg Telefon: 070-322 41 46
Produktionsenhet Piteå Munksundsvägen 70 941 43 Piteå Telefon: 076-766 94 04