ORAB utför rörinstallationer och maskinmontage för industrin, kommuner och förvaltningar. Dessutom tillverkas det inom ORAB en rad olika rör-, plåt- och balkkonstruktioner i egna verkstäder för alla typer av industrier.

Sedan februari 2014 ägs bolaget till 100 procent av Instalco Holding AB, 556946-3499. Tillsammans medandra framstående installationsbolag ingår ORAB därmed i den nybildade Instalco-gruppen. Gruppen består av installationsföretag inom El, VS, Ventilation och Industrirör, där ORAB är industribenet.

Framgångsfaktorer

En av ORABs största framgångsfaktorer är de moderna och anpassningsbara arbetsmetoder som tillämpas. Det ger möjlighet att snabbt och enkelt forma rätt organisation för att driva projekt efter kundens behov och geografiska läge. Dessutom gör kontaktnätet som finns inom företaget det möjligt att snabbt och effektivt rekrytera svetsare och montörer till projekten.

En annan fördel med ORAB är erfarenheten – inom företaget finns en stor samlad erfarenhet av projektledning av installationer och montage i samtliga entreprenadformer. 2018 omsatte ORAB 230 miljoner och sysselsatte 150 medarbetare.

Maskiner och hjälpmedel

ORAB disponerar maskiner och hjälpmedel för att utrusta en arbetsstyrka om cirka 300 man.

IT/Data

Samtliga större arbetsplatser är IT-anpassade och anslutna till företagets centrala system.

Referenser

Installationer och montage har utförts inom i stort sett alla industrigrenar i Sverige och referenser finns från projekt utförda inom bl a:

  • Cellulosaindustrin
  • Kraftverk
  • Värmeverk
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Gruvindustrin
  • Kemiindustrin
  • Petrokemiindustrin
  • Gasanläggningar
  • Stålindustrin