Lediga tjänster

Ekonomichef

Vi söker nu ekonomichef där din uppgift blir att i nära samarbete med bolagets vd och avdelningschefer säkerställa en effektiv och lagenlig ekonomihanteringsprocess. Rollen är bred och du förväntas arbeta både operativt och strategiskt och ta ansvar för att vår ekonomihantering bidrar med goda och tillförlitliga beslutsunderlag.

Du förser dina kollegor med rapporter och analyser och agerar dagligt bollplank i uppföljning av projektens lönsamhet. Du sammanställer månadsbokslut och förser moderbolaget med de rapporter och analyser som krävs av en börsnoterad koncern. Du rapporterar till VD och ingår ORABs ledningsgrupp.

ORAB Entreprenad AB utför industriella rörinstallationer över hela landet med fem etableringar i Skellefteå, Nyköping, Karlstad, Kristianstad, Lund och med huvudkontor i Gävle. Vi är ett helägt dotterbolag till Instalco Intressenter AB ett börsnoterat företag med fyrtio dotterbolag inom installationsbranschen. 

Klicka på denna länk för att läsa mer om tjänsten och skicka in en ansökan >>